James Hirvisaari: "TEIDÄN SYYTÄNNE!"

Puhe eduskunnassa 12.3.2015