James Hirvisaari - ankaraa kritiikkiä
 

281. Puheenvuoroja

 

Seuraavassa eduskunnassa pitämiäni puheenvuoroja. Kellonajoista suorat linkit videoihin.

 

 

74. keskiviikkona 19. kesäkuuta 2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä

·                     5:35:59

 

45. torstaina 25. huhtikuuta 2013

Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

·                     3:11:08

 

40. keskiviikkona 17. huhtikuuta 2013

Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä

·                     5:42:37

 

36. keskiviikkona 10. huhtikuuta 2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta

·                     07:12

 

35. keskiviikkona 10. huhtikuuta 2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta

·                     1:40:04

 

34. tiistaina 9. huhtikuuta 2013

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014 - 2017

·                     7:22:38

·                     3:15:15

 

16. torstaina 28. helmikuuta 2013

Laki ampuma-aselain muuttamisesta

·                     2:14:27

·                     1:58:05

 

8. torstaina 14. helmikuuta 2013

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

·                     2:58:47

·                     3:10:48

 

3. keskiviikkona 6. helmikuuta 2013

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

·                     6:51:20

 

90. keskiviikkona 3. lokakuuta 2012

Kuntauudistus ja lähipalveluiden turvaaminen

·                     2:53:42

·                     6:10:10

 

66. keskiviikkona 13. kesäkuuta 2012

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

·                     9:18:18

·                     9:20:34

Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä

·                     6:46:29

 

62. keskiviikkona 6. kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä

·                     7:34:31

·                     8:16:40

·                     2:20:43

 

60. perjantaina 1. kesäkuuta 2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

·                     01:07

 

58. keskiviikkona 30. toukokuuta 2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

·                     2:05:18

·                     2:19:05

·                     07:05

 

27. keskiviikkona 21. maaliskuuta 2012

Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

·                     4:04:21

 

26. tiistaina 20. maaliskuuta 2012

Lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaaminen

·                     4:40:55

 

19. keskiviikkona 7. maaliskuuta 2012

Hallituksen kuntauudistus

·                     8:22:51

 

15. keskiviikkona 29. helmikuuta 2012

Puolustusvoimien uudistamissuunnitelmista

·                     6:46:38

 

14. tiistaina 28. helmikuuta 2012

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

·                     5:04:31

 

10. tiistaina 21. helmikuuta 2012

Laki ETA-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta ja -vuokrauksesta

·                     1:10:30

 

80. perjantaina 2. joulukuuta 2011

Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

·                     12:24

 

79. torstaina 1. joulukuuta 2011

Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

·                     3:57:07

·                     2:30:46

 

66. keskiviikkona 9. marraskuuta 2011

Talousarvioaloitteet (Kopsuontie)

·                     3:35:22

 

63. keskiviikkona 2. marraskuuta 2011

Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

·                     5:27:25

 

35. perjantaina 16. syyskuuta 2011

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

·                     24:42

 

23. keskiviikkona 29. kesäkuuta 2011

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta

·                     1:36:51

 

9. tiistaina 24. toukokuuta 2011

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

·                     5:54:35

 

 

jameshirvisaari.com

©  jameshirvisaari.com