James Hirvisaari - ankaraa kritiikkiä
 

243. Kantelu Julkisen sanan neuvostolle

Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja useita journalistin ohjeen kohtia uutisoidessaan uuden puolueen synnystä ja perussuomalaisten oletetusta roolista siinä. Jutussa väitettiin, että minä olisin mukana perustamassa Suomidemokraatteja, ja jutun kuvituksena käytettiin minun kuvaani. Myös YLE rikkoi hyvää journalistista tapaa julkaisemalla TS:n virheelliset väitteet tarkistamatta lainkaan niiden todenperäisyyttä. Kumpikin tiedostusväline pyrki tietoisesti mustamaalaamaan perussuomalaisia poliitikkoja ja aiheuttamaan vahinkoa sekä jutussa mainituille henkilöille että koko puolueelle. Tämän valituksen teen kuitenkin vain oman henkilöni puolesta.

Perätön uutinen olisi voinut levitä STT:n kautta hihamerkkivalheen tavoin koko mediakenttään, ellen olisi ottanut välittömästi yhteyttä Turun Sanomien päätoimittajaan, joka lupasikin korjata asian välittömästi. Ja niin myös tapahtui. Kyse on kuitenkin niin vakavasta asiasta, että vaikka tilanteeseen nyt uutisankan räikeyden takia pakon edessä nopeasti puututtiinkin, en voi sivuuttaa sitä faktaa, että merkittävä media toistamiseen kohdallani uutisoi valheen ja yritti tietoisesti mustata sen avulla mainettani.

YLEn toiminta vahvistaa sen, että media pyrkii toimimaan perussuomalaisia vastaan. Hurjimpienkaan uutisten todenperäisyyttä ei vaivauduta tarkistamaan. Aivan varmasti jokainen nettitoimittaja tietää, kuinka nopeasti uutinen verkossa leviää. Peruuttamatonta vahinkoa ehditään saamaan aikaan jo sekunneissa. Valhe levisikin hyvin nopeasti sosiaalisessa mediassa ja myös muihin tiedotusvälineisiin. Uutisten todenperäisyyden tarkistaminen on alkeellisimpia vaatimuksia journalistin ammattitaidolle.

Muun muassa Helsingin Sanomat ja muutama muu lehti soitti minulle kysyäkseen asiasta jo edellisellä viikolla. Ne eivät sortuneet pahantahtoisen huhun levittämiseen ”uutisena”, vaan tarkistivat ensin minulta asian todellisen laidan. Heiltä sain tiedon, että minut oli tietämättäni liitetty Suomidemokraattien Facebook-ryhmään. Ryhmään liittämisiä on julkisesti pahoiteltu:

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/11/1664258/suomidemokraattien-perustaja-pyytaa-anteeksi-ryhmaan-liitetyilta-perussuomalaisilta

Kaikki Turun Sanomien alkuperäisen uutisen perussuomalaisia koskevat väitteet olivat virheellisiä. Poliittisten toimijoiden rinnastaminen rikollisjärjestöihin ja skinhead-liikkeeseen oli myös täysin tarkoitushakuista maineen mustaamista, asiatonta ja valheellista.

Julkisen sanan neuvoston tulee mielestäni jyrkästi tuomita Turun Sanomien ja YLEn menettely tässä asiassa, koska valheeseen perustuva uutisointi murentaa koko median uskottavuuden. Haluan kuulla myös Turun Sanomien selvityksen siitä, ”miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu” (JO 14).

Print screenit alkuperäisistä uutisista:

http://jam.pp.fi/blogi/TS.png
http://jam.pp.fi/blogi/YleLappi.png

Katson kummankin tiedotusvälineen rikkoneen ainakin seuraavia Journalistin ohjeita:

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

- Kumpikaan tiedostusvälineistä ei tarkistanut väittäminen todenperäisyyttä eikä ollut minuun mitenkään yhteydessä ennen uutisen julkaisemista.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

- Lähteenä käytetty nimetön ”tiedote” oli laadultaan niin tasoton, että kuka tahansa journalisti olisi kyennyt siitä päättelemään, että sen tehtävänä oli ainoastaan aiheuttaa vahinkoa. Silti tiedotteen asiat uutisoitiin faktana. YLEn laiminlyönti on merkittävä, koska valtakunnan virallisena uutistahona sen olisi pitänyt oivaltaa uutisen yhteiskunnallinen merkittävyys ja sen myötä todenperäisyyden vaatimuksen korostuminen.

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

- Kuvajournalismilla vaikutetaan vahvasti mielikuvien syntymiseen. Turun Sanomien uutisen pääkuvana oli minut leimaava kuva, joka kaksien silmälasien ansiosta jo sellaisenaan pyrkii pilkkaamaan henkilöäni. Kyseisen kuvan käyttäminen valheellisessa uutisessa tekee lehden virheen entistäkin vakavammaksi ja osoittaa uutisen julkaisemisen todelliseksi tavoitteeksi minun maineeni pilaamisen ja uskottavuuteni heikentämisen.

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

- Nimettömän lähteen selkeästi pahantahtoisen tiedotteen kritiikitön uutisointi faktana osoittaa kiistatta myös toimittajan pahantahtoisuuden.

14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

- Uuden puolueen syntyminen istuvien kansanedustajien toimesta olisi erittäin merkittävä uutinen. Se että toimittajat eivät vaivautuneet selvittämään väitteen todenperäisyyttä viittaa vahvasti siihen, että he tiesivät väitteen valheeksi, mutta halusivat sen silti vahingoittamistarkoituksessa julkaista.

21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

- Turun Sanomat ei ollut minuun yhteydessä missään vaiheessa. Otin itse yhteyttä perättömän uutisen luettuani. YLE ei ole ollut minuun tämän asian osalta laisinkaan yhteydessä.

Turun Sanomien korjaus uutiseen useiden väliversioiden jälkeen:

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/419348/Perussuomalaisten+haastajaksi+tulossa+Suomidemokraatit

Omassa blogissani on tapahtuman kuvaus lyhyesti ja useita asiaan liittyviä linkkejä:

http://jam.pp.fi/blogi/224.htm  

Asikkalassa 30.12.2012

James Hirvisaari


jameshirvisaari.com

 

 

Sain Julkisen sanan neuvostolta viestin, että kanteluni otetaan käsittelyyn. Käsittelyaika noin 6kk.

Hyvä uutinen 20.6.2013: Julkisen sanan neuvostolta tuli langettava päätös sekä Turun Sanomille että YLE:lle.

TS: http://www.jsn.fi/paatokset/5095a-sl-13/

YLE: http://www.jsn.fi/paatokset/5095b-sl-13/

©  jameshirvisaari.com