James Hirvisaari - ankaraa kritiikkiä
 

209. Informaation metafysiikka

Olen kirjoittanut metafysiikasta yleisemmin tiiviin erittelyn Vapaavuoron puolelle, mutta siihen liittyen esittelen nyt näkemyksiäni mielenkiiintoisesta aiheesta kuten lupasin.

Lienee ilmeistä, että koko universumi on silkkaa energiaa sen eri muodoissa. Kosmologisessa metafysiikassa on näin ollen puhuttava ennen kaikkea siitä, mikä on energian alkusyy ja lähde ja mikä energiavirtoja mahdollisesti ohjailee. 

Ihmisellä voidaan ajatella olevan aavistuksenomainen kyky tavoittaa myös metafyysiset ulottuvuudet mielen kontaktissa trassendenssiin, siis oman sielunsa hienorakenteen kautta. Se tapahtuu joko intensiivisesti tutkimalla kosmologiaa tai ekstensiivisesti harjoittamalla teologista metafysiikkaa (tietenkin ilman mitään ennalta omaksuttuja dogmeja tai oletusarvoja). Kummassakin tapauksessa kyseessä on informaation metafysiikka. Logiikka ja intuitio.

Tosin ihmisen ei ehkä normaalisti ole tarkoitus kovin syvälle tunkeutua. Ajattelen näet niin, että ihminen lienee olemassa ensisijaisesti tätä elämää varten, ja ehkäpä vain erikoistapauksissa rinnakkaisia (tai tulevia) ulottuvuuksia varten. Kuitenkin näissä lähtökohdissa kosmologinen metafysiikka kohtaa täydessä sovinnossa teologisen metafysiikan. Lienee selvää, että kaivattu yhtenäisteoriakin löytynee lopulta vasta aivan perimmäiseltä olemisen tasolta, metafysiikasta.

 

Oikea kysymys?

Mutta miksi energialla ylipäätään on muoto? Kosmos tai jopa multiversumi on valtavan monimuotoinen. Mikä sen on saanut aikaan? Ehkä älykäs suunnittelu? Ehkä myös itse energia on syntynyt luomisen tuloksena? Tällöin mahdollinen Suunnittelija olisi kaiketi täydellisesti tavoittamattomissamme. Ehkä ihmisen sielussa voisi olla (ainoa) mahdollinen kytkentäkohta mahdolliseen jumaluuteen - ihmisessä universumi joka tapauksessa tiedostaa itsensä. Selvyyteen päästäksemme meidän olisi kyettävä esittämään veitsenteräviä kysymyksiä. Mutta riittääkö ihmisen aivojen prosessoriteho sellaiseen?

Kuinka paljon ihmisen on ylipäätään mahdollista ymmärtää metafysiikasta? Ehkä yhtä paljon kuin kalkkuna integraaleista? Mutta silti ihmisen intohimona on pyrkiä tunkeutumaan mahdollisimman syvälle olemisen ytimeen. On olemassa hyvin yksinkertainen mutta kirkkaan briljantti kysymys, joka suorastaan räjäyttää auki ymmärryksen lukot ja saa aikaan huiman paradigman selkiytymisen metafysiikassa. Oikea vastaus ei näet välttämättä vie asiaa eteenpäin, vaan juuri se oikea kysymys.

 

 

jameshirvisaari.com

 

Olen kiitollinen, jos joku auttaa minua löytämään sen oikean perimmäisen ja aivan vihoviimeisen kysymyksen, joka johdattaisi minut suoraan oikeiden vastauksien äärelle. Totuus on lopullinen vastaus kaikkiin perimmäisiin kysymyksiin.

©  jameshirvisaari.com